Wat zijn incassokosten?

Incassokosten worden berekend als u na meerdere herinneringen nog steeds niet uw (volledige) schuld hebt betaald. Deze kosten worden door het incassobureau gemaakt om de schuld te incasseren.

Een incassobureau mag niet zomaar kosten berekenen. Deze moet zich houden aan de Wet Incassokosten. Hieronder vind u een overzicht van incassokosten die maximaal in rekening mogen worden gebracht:

Bedrag van de openstaande rekening

Maximale incassokosten

Over de eerste 2.500,-

15% met een minimumbedrag van € 40,-

Over de volgende 2.500,-

10%

Over de volgende 5.000,-

5%

Over de volgende 190.000,-

1%

Boven 200.000,-

0,5% met een maximumbedrag van € 6.775,-


Voordat het incassobureau deze kosten in rekening mag brengen, is deze verplicht om u eerst in de gelegenheid te stellen om de rekening te betalen zonder incassokosten. Dit gebeurt in een zogenaamde “14 dagenbrief”. In deze brief (of mail) moet worden uitgelegd dat u nog 14 dagen na ontvangst van de brief de kans hebt om de oorspronkelijke rekening te betalen. Gebeurt dit niet, dan mag het incassobureau incassokosten berekenen.

Het incassobureau mag naast incassokosten geen andere kosten in rekening brengen, wel wettelijke rente.

 

Meer informatie over incassokosten: https://www.nvio.nl/wet- incasso-kosten-wik.