Privacybeleid

Riverty Group GmbH Websites

Privacybeleid website Riverty

De bescherming van uw persoonlijke gegevens (hierna "gegevens") is voor ons een grote en zeer belangrijke zorg. In het onderstaande willen wij u daarom uitvoerig informeren over welke gegevens worden verzameld wanneer u onze online aanbiedingen (website, sociale media, blog), hierna te noemen "Riverty Websites", bezoekt en hoe deze gegevens door ons hierna worden verwerkt. Daarnaast willen wij u informeren over de rechten die u toekomen en de technische en organisatorische beschermingsmaatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

De gegevensbeschermingsinformatie voldoet aan de informatieverplichtingen overeenkomstig de eisen van artikel 12 e.v. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (hierna "AVG" genoemd) en geeft u een overzicht van de verwerking van uw persoonsgegevens op online-aanbiedingen (website, sociale media, blog) van Riverty Group GmbH en andere bedrijven van de Riverty Group of companies (hierna "Riverty Group" genoemd). De Riverty Group bestaat uit Riverty Group GmbH en de andere in de bijlage genoemde bedrijven.

Deze mededeling over gegevensbescherming geldt voor het aanbod op de website van de bedrijven van de Riverty Group op het domein Riverty.com en alle subdomeinen. De bedrijven van de Riverty Group treden in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming op als medeverantwoordelijken in de zin van art. 26 AVG voor de exploitatie van de Riverty-websites.

Algemene informatie over gegevensbescherming met betrekking tot de werking van de Riverty-websites.
 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

De in de bijlage vermelde bedrijven van de Riverty Group zijn verantwoordelijk voor de werking van de website en voor de technische verwerking van uw gegevens. De Riverty Group verwerkt gegevens overeenkomstig de bepalingen van de AVG en de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (hierna "BDSG" genoemd).

In voorkomend geval worden uw gegevens gedeeld tussen de bedrijven van de Riverty Group op de wijze zoals in dit document is beschreven De bedrijven van de Riverty Group zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens (art. 26 AVG). Als een bedrijf van de Riverty Group als enige verantwoordelijk is voor de exploitatie van de technische website in de zin van de GDPR, vindt u de relevante informatie in de bedrijfs- of productspecifieke mededelingen over gegevensbescherming van die onderneming.

Om ervoor te zorgen dat u uw wettelijke rechten die voortvloeien uit de regelgeving inzake gegevensbescherming kunt uitoefenen, stelt de Riverty Group u het volgende centrale contactadres ter beschikking: @email .

Een volledige lijst van de gegevensverwerkende bedrijven op deze website alsmede hun adresgegevens, contactpersonen en aanvullende informatie over gegevensbescherming vindt u in de bijlage.
 

2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informaties betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een e-mailadres, een postadres of een online identificator zoals een IP-adres of een cookie-identificator.

Persoonsgegevens mogen alleen met wettelijke toestemming worden verwerkt. Als u de website bezoekt en gebruikt, worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt als Riverty Group daarvoor wettelijke toestemming heeft.
 

3. Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer u de website bezoekt, wordt automatisch informatie verzameld door de opvragende apparaat (hierna "toegangsgegevens" genoemd). Deze toegangsgegevens omvatten serverlogbestanden, die meestal bestaan uit informatie over het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem, de internetprovider, de datum en het tijdstip van gebruik van de website, de eerder bezochte websites en de nieuw bezochte websites via de website en het IP-adres van de computer. Met uitzondering van het IP-adres zijn de logbestanden van de server niet persoonlijk identificeerbaar. Een IP-adres is persoonlijk identificeerbaar als het permanent wordt toegewezen wanneer de internetverbinding wordt gebruikt en de internetprovider het aan een persoon kan toewijzen.

Als u de diensten van de website blijft gebruiken, worden pseudonieme gebruiksprofielen en/of de gegevens die u op de website invoert (bijv. zoekwoorden, inloggegevens, beoordelingen, ingevoerde formulieren of contracten, klikgegevens) verwerkt.

In principe kunt u de website gebruiken zonder uw gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld om informatie over ons te verkrijgen.

Een gedetailleerd overzicht van de doeleinden waarvoor, hoe lang en op welke rechtsgrondslag deze gegevens worden verwerkt, staat in punt 4 van deze gegevensbeschermingsmededeling.
 

4 Voor welke doeleinden worden de gegevens verzameld?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op websites van Riverty worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken. Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren en om het verkeer op onze website te analyseren. Wij delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze analytische partners.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig. U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website.

Deze site gebruikt verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door derden die op onze pagina's verschijnen. In de Cookie Content Manager kunt u in detail zien welke cookies worden gebruikt.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Functionele cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met webpagina's door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing cookies zijn cookies die helpen de gebruikerservaring te verbeteren en het bereik van de website te meten. Met behulp van deze cookies kunnen wij het gedrag van gebruikers op de website volgen en analyseren. Webtracking vereist echter geen persoonlijke identificatie van de betrokken gebruiker, zodat bij de registratie van uw toegangsgegevens het opgeslagen IP-adres niet of slechts in verkorte vorm (laatste acht cijfers) wordt gebruikt en pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt. Persoonlijke gebruikersprofielen worden alleen in uitzonderlijke gevallen aangemaakt en als u via onze cookie content manager toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de betreffende cookie. Deze cookies kunnen de verzamelde informatie delen met andere organisaties of adverteerders. Het zijn permanente cookies die bijna altijd afkomstig zijn van derden. Webtrackingdiensten worden regelmatig verstrekt door onze dienstverleners, die de gebruiksprofielen alleen volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden verwerken. Dit wordt gewaarborgd door middel van contracten voor orderverwerking. Indien de dienstverleners buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (hierna "EU of EER" genoemd) zijn gevestigd, vindt een zogenaamde doorgifte door een derde land plaats. Dit is toegestaan indien u hiermee heeft ingestemd, wij een garantie hebben gecreëerd voor een niveau van gegevensbescherming dat overeenstemt met de Europese norm of de EU-Commissie het betreffende derde land heeft geclassificeerd als een lager derde land. De overdracht van de desbetreffende dienst naar een derde land is hieronder aangegeven. Nadere informatie over de ontvangers van uw gegevens en de doorgifte aan derde landen vindt u in de hoofdstukken 5 en 6 van deze mededeling inzake gegevensbescherming.
 

4.1.1 Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het plaatsen van cookies is art. 6 lid 1 lit. a en/of f AVG.
 

4.1.2 Duur van de opslag of criteria om deze duur te bepalen

De gegevens die bij het gebruik van functionele en optionele cookies worden verzameld en geëvalueerd, worden over het algemeen opgeslagen totdat u bezwaar maakt tegen het gebruik ervan. De opslagperiode van de analysecookies is echter maximaal 24 maanden.
 

4.1.3 Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens bij het gebruik van cookies overeenkomstig art. 21 AVG, voor zover daarvoor redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Als u uw recht op bezwaar wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met het in punt 1 vermelde contactadres. Als u bezwaar maakt tegen deze gegevensverwerking, kunt u de website slechts in beperkte mate of helemaal niet gebruiken.

Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in het kader van het gebruik van optionele cookies. Het bezwaar kan technisch worden gemaakt door een opt-out in onze Cookie-Consent-Manager op deze website of door de technische verwijdering van cookies door de door u gebruikte browser. De volgende link brengt u naar het instellingenscherm van onze Cookie-Consent-Manager.
 

4.2 Gepersonaliseerde nieuwsbrief

De website biedt de mogelijkheid om u te abonneren op nieuwsbrieven. Om u een nieuwsbrief te sturen, verwerken wij het door u opgegeven e-mailadres, de naam van uw bedrijf en het land op basis van de toestemming die u bij de registratie hebt gegeven. Voor zover wettelijk vereist, gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure om u aan te melden voor de nieuwsbrief. Na registratie en het verlenen van uw toestemming sturen wij u een bericht naar het door u opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen uw registratie te bevestigen. Om misbruik van uw gegevens te voorkomen en uw toestemming te bewijzen, slaan wij uw tijdens de registratie geregistreerde toegangsgegevens op, evenals de registratiemelding en de daarvoor gebruikte teksten. Na bevestiging bent u ingeschreven voor de nieuwsbrief en worden uw gegevens opgeslagen in ons klantenbestand.

Voor de verzending van onze gepersonaliseerde nieuwsbrief verzamelen wij statistische gegevens over het gebruik van onze website en om ons aanbod dienovereenkomstig te optimaliseren en het aanbod (nieuwsbrief en andere inhoud) aan te passen aan uw behoeften. Daartoe worden een of meer cookies op uw computer opgeslagen, met behulp waarvan gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden worden verzameld en op de servers van onze marketingautomatiseringstool worden opgeslagen en verwerkt. De verzamelde gegevens worden gecombineerd met de persoonlijke gegevens die u op de website hebt verstrekt om een profiel op te stellen. Profilering kan worden gestopt door de cookie-functie in uw browser uit te schakelen.
 

4.2.1 Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Het versturen van onze nieuwsbrief en het downloaden van content heeft tot doel zakelijke klanten op publicitaire wijze te informeren over producten, oplossingen en diensten van onze bedrijfsonderdelen ID & Fraud Management, Credit Risk Management, Payment and Financing Services en Receivables Management en over evenementen. Deze diversiteit aan ondernemingen kan alleen worden bereikt met behulp van andere bedrijven van de Riverty Group. Daarom mogen wij, met uw toestemming, uw gegevens voor reclamedoeleinden doorgeven binnen onze bedrijvengroep.

De gepersonaliseerde nieuwsbrief is bedoeld om (potentiële) zakelijke klanten op publicitaire wijze te benaderen om hen te informeren over producten, oplossingen en diensten van onze bedrijfsonderdelen en over evenementen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens bij registratie en deelname aan de nieuwsbrief is uw toestemming conform Art. 6.1 AVG / § 7.2 Nr. 3 Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie (hierna "UWG" genoemd).
 

4.2.2 Duur van de opslag of criteria om deze duur te bepalen

Uw gegevens worden opgeslagen tijdens uw deelname aan de nieuwsbrief. Na inactiviteit van de nieuwsbrief worden uw gegevens gedurende 1 jaar bewaard om te kunnen bewijzen dat uw toestemming voor de nieuwsbrief is verkregen, dat wij in overeenstemming met de wet hebben gehandeld. Hetzelfde geldt als u uw toestemming heeft ingetrokken. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden vindt dan niet meer plaats.
 

4.2.3 Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U kunt uw toestemming voor verwerking in het kader van de verzending van gepersonaliseerde nieuwsbrieven te allen tijde herroepen door het bedrijf op de hoogte te stellen van uw herroeping via het e-mailadres @email of met als onderwerp "Herroeping nieuwsbrief". Verzet kan ook worden aangetekend via de afmeldlink in de nieuwsbriefmail.
 

4.3 Gepersonaliseerde nieuwsbrieven bij het downloaden van e-books/whitepapers/studies

In ruil voor het downloaden van whitepapers/e-boeken/studies (hierna "inhoud" genoemd) over actuele onderwerpen uit onze bedrijfsgebieden, zijn wij met u overeengekomen u een gepersonaliseerde nieuwsbrief te sturen.

In het kader van deze overeenkomst verwerken wij het door u opgegeven e-mailadres, de naam van uw bedrijf en het land om u een nieuwsbrief toe te sturen. Voor zover wettelijk vereist, gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure om u aan te melden voor de nieuwsbrief. Na registratie sturen wij u een bericht naar het door u opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen uw registratie te bevestigen. Om misbruik van uw gegevens te voorkomen en de overeenkomst te bewijzen, slaan wij uw tijdens de registratie geregistreerde toegangsgegevens op, evenals de registratiemelding en de daarvoor gebruikte teksten.

Voor de verzending van onze gepersonaliseerde nieuwsbrieven verzamelen wij statistische gegevens over het gebruik van onze website en om ons aanbod dienovereenkomstig te optimaliseren en het aanbod (nieuwsbrief en andere inhoud) aan te passen aan uw behoeften. Daartoe worden een of meer cookies op uw computer opgeslagen, met behulp waarvan gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden worden verzameld en op de servers van onze marketingautomatiseringstool worden opgeslagen en verwerkt. De verzamelde gegevens worden gecombineerd met de gegevens die u op de website hebt verstrekt om een profiel op te stellen. Profilering kan worden gestopt door de cookie-functie in uw browser uit te schakelen.

Na bevestiging bent u ingeschreven voor de nieuwsbrief en worden uw gegevens opgeslagen in ons klantenbestand.
 

4.3.1 Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Het versturen van onze nieuwsbrief en het downloaden van zogenaamde inhoud heeft tot doel zakelijke klanten op publicitaire wijze te informeren over producten, oplossingen en diensten van onze bedrijfsonderdelen ID & Fraud Management, Credit Risk Management, Payment and Fi-nancing Services en Receivables Management en over evenementen. Deze ondernemingsdiversiteit kan alleen worden weerspiegeld met behulp van andere bedrijven van de Riverty Group. Daarom mogen wij, met uw toestemming, uw gegevens voor reclamedoeleinden doorgeven binnen onze bedrijvengroep.

De gepersonaliseerde nieuwsbrief is bedoeld om (potentiële) zakelijke klanten op publicitaire wijze te benaderen om hen te informeren over producten, oplossingen en diensten van onze bedrijfsonderdelen en over evenementen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens bij registratie en deelname aan de nieuwsbrief is toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a AVG / § 7 lid 2 nr. 3 Wet tegen oneerlijke concurrentie (hierna "UWG" genoemd).
 

4.3.2 Duur van de opslag of criteria om deze duur te bepalen

Uw gegevens worden opgeslagen tijdens uw abonnement op de nieuwsbrief. Na beëindiging van de nieuwsbrief worden uw gegevens gedurende 1 jaar bewaard om te kunnen bewijzen dat uw toestemming voor de nieuwsbrief is verkregen en dat wij in overeenstemming met de wet hebben gehandeld. Hetzelfde geldt als u uw toestemming heeft ingetrokken. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden vindt dan niet meer plaats.
 

4.3.3 Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U kunt uw toestemming voor de verwerking in het kader van de deelname aan ons gepersonaliseerde nieuwsbriefaanbod bij het downloaden van e-books/whitepapers/studies te allen tijde herroepen door het bedrijf via het e-mailadres @email met als onderwerp "Herroeping nieuwsbrief" op de hoogte te stellen van uw herroeping. Verzet kan ook worden aangetekend via de afmeldlink in de nieuwsbriefmail.
 

4.4 Enquête onder zakelijke klanten

Als u een zakelijke relatie met ons hebt, kunnen wij uw gegevens af en toe gebruiken voor een klantenonderzoek om uw tevredenheid over onze diensten te beoordelen en onderwerpen te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en vindt alleen plaats bij klanten die ons daarvoor toestemming hebben gegeven toen de zakelijke relatie tot stand kwam. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van dienstverleners die door ons als opdrachtverwerkers aan instructies gebonden zijn. Deze dienstverleners worden door ons gecontroleerd op gegevensbescherming voordat de enquêtes worden uitgevoerd.
 

4.4.1 Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Het doel van de enquête is onze producten en diensten te verbeteren en zo een goede klantenrelatie uit te bouwen en te onderhouden. De gegevensbeschermingsgrondslag voor dit onderzoek is te vinden in art. 6.1.f AVG. Ons gerechtvaardigd belang is gelegen in het feit dat wij onze klanten een regelmatig en efficiënt middel willen bieden om kritiek te uiten, zodat wij onze diensten dienovereenkomstig kunnen aanpassen.
 

4.4.2 Duur van de opslag of criteria om deze duur te bepalen

De gebruikte gegevens worden in ons CRM-systeem opgeslagen voor de duur van onze contractuele relatie. Na het einde van onze contractuele relatie worden de gegevens alleen gebruikt voor een laatste klanttevredenheidsonderzoek en vervolgens geblokkeerd voor dit soort gegevensverwerking.
 

4.4.3 Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U hebt het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor onderzoek onder zakelijke klanten te allen tijde in te trekken. In elke e-mail vindt u een bericht waarin u wordt uitgenodigd om deel te nemen. Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. U hebt ook het recht om de verwijdering van uw gegevens te eisen overeenkomstig art. 17 AVG. Bovendien heeft u het recht uw gegevens te corrigeren en informatie te ontvangen over de door ons opgeslagen gegevens.

Om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het in punt 1 vermelde adres of een e-mail sturen naar: @email.
 

4.5 Online toepassing

Riverty Group publiceert op deze website vacatures die u kunt gebruiken om te solliciteren. Via de vacature wordt u doorgestuurd naar het sollicitantenportaal. In dit verband vindt de eigenlijke gegevensverwerking voor het sollicitatieproces voor uw onlinesollicitatie niet op deze website plaats.
 

4.5.1 Afwijkende verantwoordelijkheid uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming

Het bedrijf dat de personeelsadvertentie heeft gepubliceerd en op zoek is naar nieuwe werknemers is verantwoordelijk voor de personeelsadvertenties. Dit bedrijf ontvangt uw gegevens na ontvangst van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere bedrijven, tenzij dit wettelijk verplicht is of u hiermee instemt.

Nadere informatie over de verantwoordelijkheden, het doel van de gegevensverwerking en de rechtsgrondslag, alsmede over mogelijke ontvangers en bewaartermijnen is te vinden in de respectieve vacature. Meer details over de gegevensverwerking voor de specifieke sollicitatieprocedure voor uw onlinesollicitatie vindt u bij de registratie en het aanmaken van uw sollicitatieprofiel.
 

4.5.2 Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Na ontvangst van uw online sollicitatie voor een specifieke vacature worden uw gegevens verwerkt voor wervingsdoeleinden. In de fase van de contractuele aanvang van een arbeidsverhouding heeft uw potentiële werkgever er belang bij zich ervan te vergewissen dat u over de nodige vakbekwaamheid en persoonlijke geschiktheid voor de vacante functie beschikt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6.1.b AVG. De gegevensverwerking vindt derhalve plaats met het oog op de totstandbrenging van een eventuele contractuele relatie of arbeidsverhouding met u.
 

4.5.3 Duur van de opslag of criteria om deze duur te bepalen

Uw gegevens worden verwerkt zolang als nodig is voor het aangaan van de arbeidsrelatie. Na afronding van de online sollicitatie en de aannamebeslissing worden uw gegevens na afloop van de wettelijke bewaartermijn (momenteel 6 maanden) verwijderd.
 

4.5.4 Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Op grond van de toepasselijke rechtsgrondslag bestaat er geen recht op bezwaar tegen de beschreven verwerkingsprocedure op grond van art. 21 AVG. Voor vragen hierover kunt u te allen tijde contact opnemen met de betrokken bedrijven van de Riverty Group via de in de bijlage vermelde contactadressen.
 

4.6 E-mail en telefonisch contact

De website biedt de mogelijkheid om contact op te nemen met de bedrijven van de Riverty Group via een e-mailadres of een telefoonnummer. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de ingevoerde gegevens, uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer en uw verzoek doorgegeven aan het betreffende bedrijf van de Riverty Group. Afhankelijk van het verzoek (bijv. vragen over de producten en diensten van de Riverty Group, uitoefening van uw rechten als betrokkene, zoals informatie) worden uw contactgegevens verder verwerkt (met behulp van dienstverleners).
 

4.6.1 Doeleinden en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw contactgegevens is gebaseerd op art. 6.1.f AVG. De gerechtvaardigde  belangen liggen in de verwerking van uw verzoek en verdere communicatie. Als uw contact tot doel heeft een overeenkomst met het bedrijf te sluiten, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw contactgegevens art. 6.1.b AVG.
 

4.6.2 Duur van de opslag of criteria om deze duur te bepalen

Nadat uw verzoek is verwerkt en de verdere communicatie is beëindigd, worden de contactgegevens gewist. Dit geldt niet als uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst met het bedrijf of als u uw rechten als betrokkene doet gelden, zoals informatie. In dat geval worden de gegevens opgeslagen totdat aan de contractuele en/of wettelijke verplichtingen is voldaan en de wettelijke bewaartermijnen het wissen niet verhinderen. Dit is meestal het geval na 6 maanden.
 

4.6.3 Mogelijkheden van bezwaar en verwijdering

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw contactgegevens als daarvoor redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Als u uw recht op bezwaar wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met het in punt 1 vermelde contactadres. Als u bezwaar maakt, kan de communicatie niet worden voortgezet. Dit geldt niet indien de opslag van uw contactgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst of de uitoefening van uw rechten als betrokkene.
 

4.7 Loox CRM-systeem

Loox is een cloud-based contact relationship management systeem (CRM-systeem) en wordt gebruikt om informatie over potentiële klanten, nieuwe klanten, bestaande klanten, partners, concurrenten, leveranciers en dienstverleners van de Riverty Group vast te leggen en up-to-date te houden.

Als uw contactgegevens worden verzameld, bijvoorbeeld op deze website door inschrijving op onze nieuwsbrief, worden de gegevens voor verdere verwerking doorgegeven aan het relatiebeheersysteem en daar verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Een logische scheiding van klanten zorgt ervoor dat alleen die bedrijven toegang hebben tot de daar opgeslagen gegevens die daartoe wettelijk bevoegd zijn (bv. door hun toestemming of een overeenkomstige contractuele relatie met u).
 

4.7.1 Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is het wettelijk toegestane gebruik van uw persoonlijke basisgegevens voor verdere gegevensverwerking waarvoor u ons onder meer door uw toestemming hebt gelegitimeerd of waarvoor wij door een overeenkomstige contractuele relatie voor gegevensverwerking zijn gelegitimeerd. De rechtsgrondslag is daarom art. 6.1.a. AVG of art. 6.1.b. AVG.
 

4.7.2 Duur van de opslag of criteria om deze duur te bepalen

De gebruikte gegevens worden in ons CRM-systeem opgeslagen voor de duur van onze contractuele relatie. Na afloop van onze contractuele relatie worden de gegevens alleen gebruikt voor een laatste klanttevredenheidsonderzoek en daarna geblokkeerd voor dit soort gegevensverwerking. Als de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming, worden de gegevens gewist als u bezwaar hebt gemaakt tegen verder gebruik in de toekomst.
 

4.7.3 Mogelijkheden van bezwaar en verwijdering

Indien de gegevensverwerking gebaseerd is op een tussen u en ons overeengekomen contractuele relatie, heeft u niet het recht om bezwaar te maken tegen de beschreven verwerkingsprocedure overeenkomstig art. 21 AVG. Indien uw toestemming de rechtsgrondslag is voor de gegevensverwerking, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking. U hebt ook het recht om de verwijdering van uw gegevens te eisen overeenkomstig artikel 17 van de GDPR. Bovendien heeft u het recht uw gegevens te corrigeren en informatie te ontvangen over de door ons opgeslagen gegevens. Om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het in punt 1 vermelde adres.
 

4.8 Digitale gebeurtenissen en functies

De Onderneming biedt regelmatig digitale evenementen aan voor haar werknemers, klanten en/of dienstverleners (hierna "Deelnemers"). De evenementen vinden plaats op afzonderlijke delen van de eigen website of op extern gehoste platforms van aangesloten dienstverleners. Afhankelijk van het evenement in kwestie zijn de deelnemers verplicht de voor het evenement voorbereide website (de zogenaamde landingspagina) te bezoeken door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord of met behulp van een vooraf voor het evenement vastgesteld wachtwoord (hierna "Deelnemingsgegevens"). Daarbij worden het IP-adres en de vereiste deelnamegegevens van de deelnemers verwerkt.
 

4.8.1 Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is deelname aan de digitale evenementen van het bedrijf mogelijk te maken. De rechtsgrondslag volgens het gegevensbeschermingsrecht is gebaseerd op de doeleinden die met de evenementen worden nagestreefd. Als de evenementen bijvoorbeeld verplichte opleidingen voor onze medewerkers zijn, is de rechtsgrondslag regelmatig art. 6.1.b. AVG / §26 lid 1 BDSG. De deelname en de daarmee samenhangende gegevensverwerking is dus noodzakelijk voor de uitvoering van de arbeidsverhouding. Indien het aangeboden evenement een facultatieve, d.w.z. vrijwillige opleiding of een informatief evenement voor de deelnemers is, is de rechtsgrondslag regelmatig art. 6.1.f. AVG De verwerking is derhalve gebaseerd op een gerechtvaardigd belang dat gelegen is in het creëren van een aanvullend aanbod voor de deelnemers en is bovendien vrijwillig. Het is ook mogelijk dat dienstverleners het aangeboden evenement niet verstrekken als opgedragen verwerker in de zin van artikel 4, lid 8, van de AVG, maar optreden als verantwoordelijke instantie in de zin van artikel 4, lid 7, van de AVG. In deze gevallen gaat het altijd om vrijwillige evenementen waarvan de deelname afhangt van uw toestemming voor gegevensverwerking. Als het om een dergelijk evenement gaat, wordt u op de landingspagina gevraagd uw toestemming te geven voor de gegevensverwerking door de desbetreffende organisator. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is dan art. 6.1.a. AVG. In dat geval moet u uw rechten als betrokkene rechtstreeks bij de organisator doen gelden. Nadere informatie hierover staat in punt 7.
 

4.8.2 Duur van de opslag of criteria om deze duur te bepalen

De onderneming verwerkt uw gegevens in het kader van het aanbieden van digitale evenementen en functies tot de afsluiting van het desbetreffende evenement. Bijgevolg worden uw gegevens (gebruikersnaam, e-mailadres, IP-adres) na afloop van het evenement volledig gewist. Indien uw gegevens door de organisator op eigen verantwoordelijkheid worden verwerkt, wordt de duur van de opslag bepaald door de desbetreffende gegevensbeschermingsinformatie van de organisator.
 

4.8.3 Mogelijkheden van bezwaar en verwijdering

Indien de gegevensverwerking gebaseerd is op een tussen u en ons overeengekomen contractuele relatie en/of arbeidsverhouding, bestaat er geen recht van bezwaar tegen de beschreven verwerking conform art. 21 AVG. Indien uw toestemming de rechtsgrondslag is voor de gegevensverwerking, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking voor de toekomst. U hebt ook het recht om de verwijdering van uw gegevens te eisen overeenkomstig artikel 17 AVG. Bovendien heeft u het recht uw gegevens te corrigeren en informatie te ontvangen over de door ons opgeslagen gegevens. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het in punt 1 vermelde adres.
 

4.9 Microsoft Bookings

Het bedrijf verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het online boeken van vergaderafspraken. Daartoe gebruikt zij de dienst "Microsoft Bookings" van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. De verbinding met de dienst komt pas tot stand wanneer u de online boekingsfunctie oproept via een knop op onze website. Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Microsoft.

U bent niet verplicht Microsoft Bookings te gebruiken om een afspraak te maken. Als u geen gebruik wenst te maken van de dienst, gebruik dan een van de andere aangeboden contactmogelijkheden om een afspraak te maken.
 

4.9.1 Doeleinden en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de overdracht, opslag en verwerking van gegevens is uw toestemming overeenkomstig art. 6.1.a. AVG.
 

4.9.2 Duur van de opslag of criteria om deze duur te bepalen

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
 

4.9.3 Mogelijkheden van bezwaar en verwijdering

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen het gebruik van de gegevens. In dat geval is het beoogde contact met de gebruiker niet meer mogelijk of kan de reeds begonnen communicatie niet meer worden voortgezet.
 

5. wie ontvangt mijn gegevens?

Binnen de Riverty Group wordt toegang tot uw gegevens verleend aan de kantoren die dat nodig hebben om de in punt 4 genoemde doeleinden te bereiken. Ook dienstverleners in dienst van de Riverty Group kunnen toegang krijgen tot uw gegevens (zogenaamde "orderverwerkers", bijvoorbeeld datacenters, hosting, IT-infrastructuurondersteuning of webdesign). 6. Contracten voor orderverwerking garanderen dat deze dienstverleners gebonden zijn aan instructies, gegevensbeveiliging en de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.
 

6. Worden mijn gegevens buiten de EU of de EER verwerkt (doorgifte aan derde landen)?

Indien de in punt 4 genoemde dienstverleners en/of derden buiten de EU of de EER uw gegevens verwerken voor de in punt 4 genoemde doeleinden, kan dit ertoe leiden dat uw gegevens worden doorgegeven aan een land waar een voor de EU of de EER passend beschermingsniveau niet kan worden gegarandeerd. Een dergelijk niveau van gegevensbescherming kan echter worden gewaarborgd met een passende garantie. Door de EU-Commissie verstrekte modelcontractbepalingen kunnen als een passende garantie worden beschouwd. Overeenkomstig het arrest van het Europees Hof van Justitie van 16 juli 2020 (zaak C-311/18) zijn dienstverleners die door ons in derde landen in opdracht zijn gegeven, verplicht om ons mee te delen welke aanvullende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om mechanismen van staatstoezicht te voorkomen. Bij twijfel over de rechtmatigheid van deze gegevensverwerking zijn de betrokken dienstverleners verplicht hun technische en organisatorische maatregelen aan te passen.

Een kopie van deze garanties kan worden aangevraagd bij de in punt 1 genoemde contactgegevens.

Van garanties kan in uitzonderlijke gevallen worden afgezien, bijvoorbeeld als u toestemming geeft of als de doorgifte naar een derde land noodzakelijk is voor de uitvoering van uw contract met de bedrijven van de Riverty Group. De Commissie van de EU heeft ook bepaalde derde landen als veilige derde landen erkend, zodat ook hier van passende garanties van de onderneming kan worden afgezien.

Een overdracht naar een derde land vindt onder meer plaats in de volgende gevallen:

voor het ter beschikking stellen en de standaardinstellingen van de website worden dienstverleners gebruikt waarvan de datacentra zich in een derde land bevinden of die vanuit een vestiging in een derde land toegang hebben tot de datacentra binnen de Europese Unie of de EER. Met de betrokken dienstverleners zijn standaardcontractbepalingen overeengekomen om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen te waarborgen.

Voor het gebruik van webtrackingdiensten worden dienstverleners gebruikt waarvan de gegevenscentra zich in een derde land bevinden of die vanuit een vestiging in een derde land toegang hebben tot de gegevenscentra binnen de Europese Unie of de EER. De naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming is met deze dienstverleners overeengekomen via contractuele standaardclausules in overeenstemming met art. 46.2.c.AVG.

 

7. Welke rechten inzake gegevensbescherming heb ik?

U heeft te allen tijde recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. Als gegevens over uw persoon onjuist of niet meer actueel zijn, hebt u het recht te eisen dat deze worden gecorrigeerd. U hebt ook het recht de verwijdering of beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen overeenkomstig art. 17 of art. 18 AVG. U kunt ook het recht hebben om de door u verstrekte gegevens in een gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen (recht op gegevensoverdraagbaarheid). Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. De herroeping dient te worden gericht aan de Vennootschap op het in punt 1 vermelde contactadres. Overeenkomstig art. 21 AVG hebt u ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op de rechtsgrondslag van art. 61.f. AVG om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Recht van beroep

Bovendien hebt u de mogelijkheid om contact op te nemen met een gegevensbeschermingsautoriteit en daar een klacht in te dienen. Zie de bijlage voor de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de bedrijven van de Riverty Group.

U kunt ook contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit die verantwoordelijk is voor uw woonplaats.

 

8. In hoeverre is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Wij maken geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor de onder punt 4 genoemde doeleinden

 

9. Vindt er profilering plaats?

Er worden geen profielen opgesteld voor de in punt 4 genoemde doeleinden.

 

10. Actualisering van het privacybeleid

Als dit privacybeleid wordt gewijzigd, zal de wijziging worden aangegeven in dit beleid, op de homepage en op andere geschikte plaatsen.

Versie van de mededeling inzake gegevensbescherming: oktober 2022